Disclaimer

informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst PLEXI-ART ten aanzien van de website www.Plexi-Art.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van PLEXI-ART. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLEXI-ART. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door PLEXI-ART met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. PLEXI-ART behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van PLEXI-ART, welke geen eigendom zijn van PLEXI-ART, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van PLEXI-ART. Hoewel PLEXI-ART uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door PLEXI-ART worden onderhouden wordt afgewezen.

Druk- en zetfouten voorbehouden. De aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en op=op. De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. PLEXI-ART doet haar uiterste best de ‘altijd’ prijzen zo lang mogelijk gelijk te houden, maar kan wijzigingen in prijs en uitvoering niet uitsluiten.